Automaatiotekniikan Killan merkkiohjesääntö

Tällä ohjesäännöllä määrätään Automaatiotekniikan killan (myöhemmin pelkkä kilta) virallisesta tunnuksesta ja pienoismerkeistä sekä niiden käytöstä.

1§ Killan tunnus

Killan virallisessa tunnuksessa on 12-hampaisen hammaspyörän sisällä mukailtu tehdasrobotti, jonka alla lukee ’AUTEK’. Hammaspyörän yläpuolella lukee kaartaen ’AUTOMAATIOTEKNIIKKA’ ja alapuolella ’TAMPERE’. Kaikki tekstit on kirjoitettu isoin kirjaimin. Hammaspyörää ja sen ulkopuolella olevia tekstejä ympäröi ympyrä. Merkki on väriltään musta ja taustaväri on keltainen. Killan virallinen tunnus on kaksiulotteinen. Killan kokous on hyväksynyt killan virallisen tunnuksen 21.11.1995 ja siihen tehdyt muutokset 27.11.2019.

2§ Tunnuksen käyttö

Killan tunnusta voidaan käyttää vain killan hallituksen luvalla.

3§ Pienoismerkit

Killalla on kultainen, hopeinen ja pronssinen pienoismerkki. Pienoismerkit on lueteltu arvojärjestyksessä arvokkain ensin. Pienoismerkeissä on mukailtu killan tunnus ilman tekstejä. Killan pienoismerkit ovat akateemisia kunniamerkkejä.

4§ Kultaisen pienoismerkin käyttö

Killan kultaista pienoismerkkiä saavat käyttää killan kokouksen hyväksymät kunniajäsenet, killan hallituksen puheenjohtaja sekä entiset puheenjohtajat.

5§ Hopeisen pienoismerkin käyttö

Killan hopeista pienoismerkkiä saavat käyttää killan hallituksen nykyiset ja entiset jäsenet sekä nykyiset ja entiset toimihenkilöt.

6§ Pronssisen pienoismerkin myöntäminen ja käyttö

Pronssinen pienoismerkki voidaan myöntää killan varsinaiselle tai kannatusjäsenelle hakemuksesta. Pronssisen pienoismerkin myöntämisestä päättää killan hallitus vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä. Pronssista pienoismerkkiä saa käyttää hakemuksen hyväksymispäivästä lukien.

7§ Pienoismerkkien kantamistavat

Pienoismerkkejä kannetaan puvun tai muun asiallisen asusteen vasemman käänteen keskellä tai sydämen kohdalla. Pienoismerkeistä käytetään ainoastaan arvokkainta.

8§ Pienoismerkin käyttöoikeuden evääminen

Killan pienoismerkkejä on kohdeltava kunnioittavasti. Killan hallitus voi evätä määräajaksi tai toistaiseksi pienoismerkin käyttöoikeuden henkilöltä, joka toistuvasti ja törkeällä tavalla on halventanut pienoismerkkiä tai killan mainetta.

9§ Pienoismerkin lunastus

Pienoismerkin voi lunastaa vain sen käyttöön oikeutettu henkilö.

10§ Kiltanauha

Killan nauha on 30 mm leveä väritykseltään keltainen ja musta. Nauhan reunoissa kulkee kapeat 2,5 mm mustat raidat, keskellä nauhaa 5,0 mm musta raita ja mustien välissä kummallakin puolella on 10 mm keltaista. Killan tunnolliset ja rehelliset jäsenet voivat lunastaa kiltanauhan itselleen.

11§ Kiltanauhan kantamistavat

Killan nauhaa kannetaan ylioppilaskuntanauhan tavoin akateemisissa juhlatilaisuuksissa ja kiltaa edustettaessa, joko juhlapuvun tai tumman puvun kanssa. Naisille nauha asetetaan siten, että se kulkee lenkkinä oikealta olalta vasempaan lonkkaan, kuitenkin niin, ettei se ylitä paljasta olkapäätä. Olkapään ollessa paljaana nauha kulkee puvun etu- ja takaosien yläreunoista oikealta vasempaan lonkkaan. Naiset voivat myös solmia nauhan rusetiksi tai rintanauhaksi. Rusetti ja rintanauha kiinnitetään pukuun oikean rinnan yläpuolelle. Miehille nauha asetetaan siten, että nauha kulkee takin alla oikealta olalta edestä vasempaan lonkkaan.

12§ Usean nauhan tilanteet

Nauhaa suositellaan käytettävän yksin. Killan nauhan kanssa voidaan kantaa enintään kahta muuta nauhaa, jos niitä koskevat säännöt sen sallivat. Useampaa nauhaa kannetaan arvojärjestyksessä, arvokkain ylimpänä. Useamman nauhan tapauksessa killan nauhaa kannetaan arvokkaimman nauhan määräämän kantamistavan mukaisesti. Kiltaa edustaessa killan nauha on arvokkain.

13§ Kanto-oikeuden kumoaminen

Killan hallitus voi evätä määräajaksi tai toistaiseksi kiltanauhan kanto-oikeuden henkilöltä, joka toistuvasti tai törkeällä tavalla on halventanut killan tai nauhan mainetta.

14§ Vuoden Auteklainen

Vuoden Auteklainen on aktiivinen kiltalainen, joka on toiminnallaan ja läsnäolollaan edistänyt killan toimintaa ja pyrkimyksiä. Killan jäsenistö valitsee vuoden Auteklaisen suljetulla vaalilla, joka toimitetaan vähintään viikon mittaisena. Killan hallitus nimittää toimikunnan järjestämään vaalit ja Vuoden Auteklaisen valinnan. Vuoden Auteklainen julkistetaan killan vuosijuhlassa. Palkinnon luovuttaa mahdollisuuksien mukaan edellisvuoden Vuoden Auteklainen. Vuoden Auteklaiselle luovutetaan kiitokseksi kunniakirja, pullo kuohuvaa ja kaiverrettu nimilaatta kiltahuoneen seinälle.

15§ Tämä ohjesääntö astuu voimaan välittömästi hyväksymisen jälkeen ja korvaa aiemmin, 27.11.2019 hyväksytyn Automaatiotekniikan killan merkkiohjesäännön.

 

Tämän ohjesäännön on hyväksynyt Automaatiotekniikan killan kokous 08.09.2020