JÄSENREKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10§

1. Rekisterinpitäjä: Automaatiotekniikan kilta ry, Korkeakoulunkatu 10, 33720 Tampere, PC001C1
2. Rekisterinpitäjän edustaja: Hallituksen puheenjohtaja Tino Laine (tino.laine@tuni.fi)
3. Rekisterinhoitaja: Hallituksen kassanhoitaja Ville Julku (ville.j.julku@tuni.fi)
4. Rekisterin nimi: Automaatiotekniikan kilta ry:n jäsenrekisteri
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Yhdistyslain 11§:n mukainen jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.
6. Rekisterin sisältö: Rekisteriin kirjataan tiedot jäsenen täydellisestä nimestä ja kotikunnasta sekä
jäsenyyden luonteesta sääntöjen mukaisesti. Lisäksi talletetaan sähköpostiosoite, mikäli jäsen antaa siihen
suostumuksensa.
7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet: Joko jäseneltä itseltään, Tampereen ylioppilaskunnan kautta tai suoraan yhdistykselle toimitetusta jäsenhakemuksesta.
8. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen: Tietoja voidaan luovuttaa Automaatiotekniikan kilta ry:n
hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet: Tiedot säilytetään sähköisesti parhaiden käytäntöjen ja hyvän
tietoturvan mukaisesti asiattomilta suojattuna.
10. Tarkastusoikeus: Jäsenrekisteriin merkatuilla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on kirjattu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisena tässä selosteessa mainitulle
rekisterinhoitajalle.

Automaatiotekniikan kilta ry
Korkeakoulunkatu 10, Tampereen Yliopisto, Hervannan kampus
33720 Tampere
www.autek.fi

Päivitetty 22.03.2021