KILLAN SÄHKÖPOSTILISTAT

Sähköpostia hallitukselle: autek [at] lists.tuni.fi

Alla oleville killan sähköpostilistoille voit liittyä itse:

Jäsenet-listan kautta saat tietoa killan tapahtumista ja ajankohtaisista asioista killassa. Fuksit-lista on ensimmäisen vuoden opiskelijoiden oma lista, jonne tulee killan tapahtumien lisäksi tietoa fuksitapahtumista ja muista fukseja koskevista asioista. Fuksit-lista tyhjennetään oletusarvoisesti kesällä. Ura-listan kautta tiedotetaan mahdollisista työpaikoista, rekrytointitilaisuuksista, opintomatkoista ja seminaareista, myös automaatioalan ulkopuolelta. Yleisen infolistan kautta välitetään mm. ylioppilaskunnan tiedotteita ja erilaisten tapahtumien mainoksia.

Listoilta poistuminen: Lähetä viesti otsikolla ”unsubscribe” osoitteeseen [email protected] (esim. [email protected]).

KILLAN KUNNIAJÄSENET

Killan toiminnassa tai kiltaa avustamalla ansioituneet henkilöt

DI Ville Laine (14.2.1995)
DI Jouni Mäkinen (21.11.1996)
DI Tommi Kauppinen (30.11.2000)
DI Marko Varpunen (30.11.2000)
Emeritusprofessori Pentti Lautala, Automaatiotekniikan osaston johtaja (30.11.2000)
DI Petri Oikarinen (30.11.2000)
FT Tarja Shakespeare (16.9.2003)
DI Harri Vuolle (16.9.2003)
DI Antti Keränen (16.9.2003)
DI Heikki Tapola (16.9.2003)
DI Janne Kytökari (15.10.2008)
DI Teemu Lindgren (15.10.2008)
DI Petri Vuorenpää (15.10.2008)
DI Jani Ala-Uotila (15.10.2008)
DI Tuomas Rissanen (15.10.2008)
DI Ville Korpiluoto (29.10.2013)
DI Velu Varjoranta (29.10.2013)
Insinööri AMK Janne Soili (29.10.2013)
DI Juha-Pekka Onnela (7.11.2018)
DI Juuso Jusi (7.11.2018)
Tekn. Yo Tero Holopainen (7.11.2018)

Killan jäseneksi liittyminen

Jäsenmaksu on varsinaisilta jäseniltä (TUNI:n opiskelijoilta) 5 euroa. Kannatusjäsenmaksu on 20 euroa henkilöjäseniltä ja 200 euroa yrityksiltä ja muilta yhteisöiltä. Jäsenmaksun voit maksaa hallituksen päivystysaikoina kiltahuoneella tai suoraan tilille FI08 5730 0820 8499 96, viestiksi jäseneksi liittyvän koko nimi (mukaan lukien toiset nimet) ja kotipaikkakunta.

Virallisempaa tietoa killasta