Automaatiotekniikan Killan merkkiohjesääntö

Tällä ohjesäännöllä määrätään Automaatiotekniikan killan (myöhemmin pelkkä kilta) virallisesta tunnuksesta ja pienoismerkeistä sekä niiden käytöstä.

1§ Killan tunnus

Killan virallisessa tunnuksessa on 12-hampaisen hammaspyörän sisällä mukailtu tehdasrobotti, jonka alla lukee ’AUTEK’. Hammaspyörän yläpuolella lukee kaartaen ’AUTOMAATIOTEKNIIKKA’ ja alapuolella ’TAMPERE’. Kaikki tekstit on kirjoitettu isoin kirjaimin. Hammaspyörää ja sen ulkopuolella olevia tekstejä ympäröi ympyrä. Merkki on väriltään musta ja taustaväri on keltainen. Killan virallinen tunnus on kaksiulotteinen. Killan kokous on hyväksynyt killan virallisen tunnuksen 21.11.1995 ja siihen tehdyt muutokset 27.11.2019.

2§ Tunnuksen käyttö

Killan tunnusta voidaan käyttää vain killan hallituksen luvalla.

3§ Pienoismerkit

Killalla on kultainen, hopeinen ja pronssinen pienoismerkki. Pienoismerkit on lueteltu arvojärjestyksessä arvokkain ensin. Pienoismerkeissä on mukailtu killan tunnus ilman tekstejä. Killan pienoismerkit ovat akateemisia kunniamerkkejä.

4§ Kultainen pienoismerkin käyttö

Killan kultaista pienoismerkkiä saavat käyttää killan kokouksen hyväksymät kunniajäsenet, killan hallituksen puheenjohtaja sekä entiset puheenjohtajat.

5§ Hopeisen pienoismerkin käyttö

Killan hopeista pienoismerkkiä saavat käyttää killan hallituksen nykyiset ja entiset jäsenet sekä nykyiset ja entiset toimihenkilöt.

6§ Pronssisen pienoismerkin myöntäminen ja käyttö

Pronssinen pienoismerkki voidaan myöntää killan varsinaiselle tai kannatusjäsenelle hakemuksesta. Pronssisen pienoismerkin myöntämisestä päättää killan hallitus vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä. Pronssista pienoismerkkiä saa käyttää hakemuksen hyväksymispäivästä lukien.

7§ Pienoismerkkien kantamistavat

Pienoismerkkejä kannetaan puvun tai muun asiallisen asusteen vasemman käänteen keskellä tai sydämen kohdalla. Pienoismerkeistä käytetään ainoastaan arvokkainta.

8§ Pienoismerkin käyttöoikeuden evääminen

Killan pienoismerkkejä on kohdeltava kunnioittavasti. Killan hallitus voi evätä määräajaksi tai toistaiseksi pienoismerkin käyttöoikeuden henkilöltä, joka toistuvasti ja törkeällä tavalla on halventanut pienoismerkkiä tai killan mainetta.

9§ Pienoismerkin lunastus

Pienoismerkin voi lunastaa vain sen käyttöön oikeutettu henkilö.

Tämän ohjesäännön on hyväksynyt Automaatiotekniikan killan kokous 26.10.2006